Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LC
LC863
Τσαντάκι ώμου
24 χ 21 χ 7,5 cm
Μπλε
Plaid Fabric

LC863

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

BF
BF834
Τσαντάκι ώμου
17 χ 20 χ 10 cm
Μαύρο
300D Polyester

BF834

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LC
LC862
Τσαντάκι ώμου
21 χ 16 χ 6 cm
Μπλε
Plaid Fabric

LC862

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

BF
BF832
Τσαντάκι ώμου
13 χ 17 χ 6 cm
Μαύρο
300D Polyester

BF832

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LC
LC644
Τσαντάκι ώμου
29 χ 23 χ 8,5 cm
Μαύρο
1000D Fabric

LC644

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LC
LC643
Τσαντάκι ώμου
17 χ 25 χ 7,5 cm
Μαύρο
1000D

LC643

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

BF
BF841
Τσαντάκι ώμου
19 χ 21 χ 14 cm
Μαύρο
300D Polyester

BF841

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LC
LC642
Τσαντάκι ώμου
15 χ 20 χ 6,5 cm
Μαύρο
1000D

LC642

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

BF
BF840
Τσαντάκι ώμου
15 χ 20 χ 8 cm
Μαύρο
300D Polyester

BF840

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LV
LV113
Τσαντάκι ώμου
21 χ 24 χ 7,5 cm
Μαύρο
1680D

LV113