Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Χωρητικότητα:

980
ZC980-73W
Σακ Βουαγιάζ μεγάλο με ρόδες
73 χ 35 χ 35 cm
Μαύρο, Μπλε
600d Polyester
89L

ZC980-73W

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

SAC20
SAC21-50
Σακ Βουαγιάζ μικρό
50 χ 40 χ 20 cm
Μαύρο, Μπλε, Γκρι
600d Polyester

SAC21-50

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Χωρητικότητα:

980
ZC980-50W
Σακ Βουαγιάζ μικρό με ρόδες
50 χ 30 χ 30 cm
Μαύρο, Μπλε
600d Polyester
45L

ZC980-50W

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

SAC20
SAC20-70
Σακ Βουαγιάζ μεγάλο
70 χ 38 χ 33 cm
Μαύρο, Μπλε, Γκρι
600d Polyester

SAC20-70

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Χωρητικότητα:
Υλικό:

980
ZC980-60
Σακ Βουαγιάζ μεσαίο
60 χ 31 χ 31 cm
Μαύρο, Μπλε
57 L
600D Polyester

ZC980-60

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

SAC20
SAC20-60
Σακ Βουαγιάζ μεσαίο
60 χ 30 χ 28 cm
Μαύρο, Μπλε, Γκρι
600d Polyester

SAC20-60

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Χωρητικότητα:
Υλικό:

930
ZC930-53
Σακ Βουαγιάζ
50 χ 40 χ 20 cm
Μαύρο, Μπλε
40 L
600D Polyester

ZC930-53ZC930-53

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

SAC20
SAC20-50
Σακ Βουαγιάζ μικρό
50 χ 26 χ 24 cm
Μαύρο, Μπλε, Γκρι
600d Polyester

SAC20-50

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

6300
ZC6300-70W
Σακ Βουαγιάζ μεγάλο με ρόδες
70 χ 34 χ 37 cm
Ραφ, Μπορντό, Μπλε, Μωβ
600d 2Tone Twil Polyester

ZC6300-70W

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

6300
ZC6300-55
Σακ Βουαγιάζ μικρό
55 χ 26 χ 28 cm
Ραφ, Μπορντό, Μπλε, Μωβ
600d 2Tone Twil Polyester

ZC6300-55