Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:

931
ZC931-71
Βαλίτσα μεγάλη
71 χ 45 χ 26/31 cm
Μαύρο, Μπλε, Μωβ
600d Polyester
3,9 kg
75/90 L

ZC931-71

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:

935
ZC935-61
Βαλίτσα Μεσαία
61 χ 38 χ 21/26 cm
Μαύρο, Γκρι, Μωβ
600d Polyester
2,9 kg
52 L

ZC935-61

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:

931
ZC931-61
Βαλίτσα μεσαία
61 χ 40 χ 23/28 cm
Μαύρο, Μπλε, Μωβ
600d Polyester
3,3 kg
50/62 L

ZC931-61

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:

935
ZC935-71
Βαλίτσα Μεγάλη
71 χ 43 χ 28/33 cm
Μαύρο, Γκρι, Μωβ
600d Polyester
3,6 kg
56 L

ZC935-71

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:

931
ZC931-55
Βαλίτσα Καμπίνας
55 χ 40 χ 20 cm
Μαύρο, Μπλε, Μωβ
600d Polyester
2,6 kg
33 L

ZC931-55

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

2004
ZC2004-51
Βαλίτσα τρόλεϋ καμπίνας
51 χ 36 χ 19 cm
Μαύρο, Μπλε, Κόκκινο
600d Polyester

ZC2004-51

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:

935
ZC935-43
Βαλίτσα Μίνι
43 χ 32 χ 18 cm
Μαύρο, Γκρι, Μωβ
600d Polyester
2,1 kg
16 L

ZC935-43

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

 

2004
ZC2004-61
Βαλίτσα τρόλεϋ μεσαία
61 χ 40 χ 23/28 cm
Μαύρο, Μπλε, Κόκκινο
600d Polyester


ZC2004-61

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:

935
ZC935-51
Βαλίτσα Καμπίνας
51 χ 35 χ 20 cm
Μαύρο, Γκρι, Μωβ
600d Polyester
2,5 kg
26 L

ZC935-51

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

2004
ZC2004-71
Βαλίτσα τρόλεϋ μεγάλη
71 χ 45 χ 26/31 cm
Μαύρο, Μπλε, Κόκκινο
600d Polyester

ZC2004-71