Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Χωρητικότητα:
Υλικό:

6300
ZC6300-71
Βαλίτσα τρόλεϋ μεγάλη 4 ρόδες
71 χ 46 χ 30/35 cm
Μπλε, Μωβ, Ραφ
88/100 L
600d 2Tone Twil Polyester

ZC6300-71

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χωρητικότητα:
Βάρος:

Χρώματα:
Υλικό:

6040
ZC6040-55
Βαλίτσα τρόλεϋ καμπίνας 4 ρόδες
55 χ 40 χ 20 cm
30 L
2,7 Kg
Μαύρο, Μπεζ, Γκρι
600D 2Tone Twill Polyester

ZC6040-55

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Χωρητικότητα:
Υλικό:

6300
ZC6300-61
Βαλίτσα τρόλεϋ μεσαία 4 ρόδες
61 χ 42 χ 28/33 cm
Μπλε, Μωβ, Ραφ
64/75 L
600d 2Tone Twil Polyester

ZC6300-61

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

974
ZC974-51
Βαλίτσα τρόλεϋ καμπίνας 4 ρόδες
55 χ 40 χ 20 cm
Μαύρο, Μπλε, Γκρι
600d Polyester

ZC974-51

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Χωρητικότητα:
Υλικό:

6300
ZC6300-51
Βαλίτσα τρόλεϋ καμπίνας 4 ρόδες
55 χ 40 χ 20 cm
Μπλε, Μωβ, Ραφ
29 L
600d 2Tone Twil Polyester

ZC6300-51

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

 

974
ZC974-61
Βαλίτσα τρόλεϋ μεσαία 4 ρόδες
59 χ 40 χ 21,5/26,5 cm
Μαύρο, Μπλε, Γκρι
600d Polyester


ZC974-61

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χωρητικότητα:
Βάρος:

Χρώματα:
Υλικό:

6040
ZC6040-71
Βαλίτσα τρόλεϋ μεγάλη 4 ρόδες
71 χ 46 χ 28/42 cm
80/98 L
4,0 Kg
Μαύρο, Μπεζ, Γκρι
600D 2Tone Twill Polyester

ZC6040-71

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

974
ZC974-71
Βαλίτσα τρόλεϋ μεγάλη 4 ρόδες
69 χ 45 χ 24,5/29,5 cm
Μαύρο, Μπλε, Γκρι
600d Polyester

ZC974-71

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χωρητικότητα:
Βάρος:

Χρώματα:
Υλικό:

6040
ZC6040-61
Βαλίτσα τρόλεϋ μεσαία 4 ρόδες
61 χ 41 χ 25/29 cm
60/72 L
3,4 Kg
Μαύρο, Μπεζ, Γκρι
600D 2Tone Twill Polyester

ZC6040-61