Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:
Χαρακτηριστικά:

 

Diplomat Light
TC10102
Βαλίτσα καμπίνας σκληρή
48 χ 31 χ 21 cm
Μαύρο, Μωβ
Polycarbonate / ABS
2,8 kg
31 L
Ελαφριά κατασκευή
Μεγάλη ανθεκτικότητα
TSA κλειδαριά με συνδιασμό

TC10102

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:
Χαρακτηριστικά:

 

TC162
TC1622
Βαλίτσα καμπίνας σκληρή
55 χ 35 χ 20 cm
Μαύρο, Ασημί
Polycarbonate
2,7 kg
32 L
Ελαφριά κατασκευή
Μεγάλη ανθεκτικότητα
TSA κλειδαριά με συνδιασμό

TC1622

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα
Χαρακτηριστικά:

 

Diplomat Light
TC10103
Βαλίτσα μεσαία σκληρή
61 χ 45 χ 25 cm
Μαύρο, Μωβ
Polycarbonate / ABS
3,6 kg
60 L
Ελαφριά κατασκευή
Μεγάλη ανθεκτικότητα
TSA κλειδαριά με συνδιασμό

TC10103

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα
Χαρακτηριστικά:

 

TC162
TC1623
Βαλίτσα μεσαία σκληρή
63 χ 41 χ 25 cm
Μαύρο, Ασημί
Polycarbonate
4,0 kg
55 L
Ελαφριά κατασκευή
Μεγάλη ανθεκτικότητα
TSA κλειδαριά με συνδιασμό

TC1623

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:
Χαρακτηριστικά:

 

Diplomat Light
TC10104
Βαλίτσα μεγάλη σκληρή
71 χ 52 χ 30 cm
Μαύρο, Μωβ
Polycarbonate / ABS
4,6 kg
90 L
Ελαφριά κατασκευή
Μεγάλη ανθεκτικότητα
TSA κλειδαριά με συνδιασμό

TC10104

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:
Βάρος:
Χωρητικότητα:
Χαρακτηριστικά:

 

TC162
TC1624
Βαλίτσα μεγάλη σκληρή
72 χ 48 χ 28 cm
Μαύρο, Ασημί
Polycarbonate
4,6 kg
80 L
Ελαφριά κατασκευή
Μεγάλη ανθεκτικότητα
TSA κλειδαριά με συνδιασμό

TC1624