Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:

Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Επαγγελματικοί χαρτοφύλακες
BU100
Επαγγελματικός χαρτοφύλακας
όρθιος
26 χ 28 χ 10,5 cm
Μαύρο
1680D

BU100BU100

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:

Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Επαγγελματικοί χαρτοφύλακες
LB106
Επαγγελματικός χαρτοφύλακας
μεγάλος για Laptop 15,6"
42 χ 33 χ 18 cm
Μαύρο
1200D Polyester

LB106LB106

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:

Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Επαγγελματικοί χαρτοφύλακες
BU101
Επαγγελματικός χαρτοφύλακας
όρθιος μεγάλος
29 χ 35 χ 12 cm
Μαύρο
1680D

BU101BU101

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:

Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Επαγγελματικοί χαρτοφύλακες
PD175
Επαγγελματικός χαρτοφύλακας
μεγάλος
34 χ 38 χ 18 cm
Μαύρο
1680d Polyester

PD175

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:

Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Επαγγελματικοί χαρτοφύλακες
BU102
Επαγγελματικός χαρτοφύλακας
2 θέσεων
42 χ 31 χ 15 cm
Μαύρο
1680D

BU102BU102

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:

Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

YT
YT151
Επαγγελματικός χαρτοφύλακας
 2 θέσεων
32 χ 41 χ 13 cm
Μαύρο
PU

YT151

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:

Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Επαγγελματικοί χαρτοφύλακες
BU103
Επαγγελματικός χαρτοφύλακας
3 θέσεων
42 χ 31 χ 18 cm
Μαύρο
1680D

BU103BU103