Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Σκληροί χαρτοφύλακες
TA9031
Μικρός σκληρός χαρτοφύλακας
28 χ 40 χ 10 cm
Μαύρο
ABS

TA9031

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Σκληροί χαρτοφύλακες
TA9033
Μεγάλος σκληρός χαρτοφύλακας
41 χ 51 χ 15 cm
Μαύρο
ABS

TA9033

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Σκληροί χαρτοφύλακες
TA9032
Μεσαίος σκληρός χαρτοφύλακας
36 χ 47 χ 12 cm
Μαύρο
ABS

TA9032